ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke dialoogbeeld 4

Ontwerpen is het ontwikkelen van de inhoud in een sociaal proces

Hoe werkt het in de praktijk

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is een complex geheel waarin alles met alles te maken lijkt te hebben. En dat is ook zo. De complexiteit wordt vooral veroorzaakt door de worsteling met draagvlak. En 'Inspraak' als het geëigende instrument leidt niet meer tot resultaat. Maar draagvlak creëren hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. De belangrijkste steekwoorden daarbij zijn: de dialoog, analyse en verbeelding.

De Dialoog

pauline van den broeke werkwijze 4

Is de betrokkenen vanaf de start meenemen in het proces en met hen het gehele proces doorlopen. Luisteren naar de verhalen over de waarden die voor hen belangrijk zijn en die opschrijven, in beeld brengen en daarover de dialoog voeren. Aan het begin van het proces moeten veel partijen wennen aan de open houding en de kaarten op tafel te leggen in plaats van tegen de borst te houden.

Analyse

pauline van den broeke werkwijze 3

Tijdens de dialoog worden de verhalen over de waarden visueel met elkaar in verband gebracht. Door de verhalen met elkaar te confronteren worden de dilemma's inzichtelijk en kan de discussie gevoerd worden over mogelijke oplossingen. De verhalen van betrokkenen behoeven een geïntegreerde plek in het wenselijke toekomstbeeld voor de noodzakelijke gelaagdheid en meerwaarde die nodig is voor het creëren van draagvlak.

Verbeelding

pauline van den broeke werkwijze 2

De betrokkenen vertellen het verhaal over wat zij belangrijk vinden. De verhalen vertellen waarom iets is zoals het is. Die verhalen zijn allemaal bijzonder en verdienen gehoord en gezien te worden. Door deze te structureren, analyseren en met elkaar in verband te brengen wordt iedereen zich bewust van de complexiteit maar ook van de oplossing die vaak zo voor het grijpen ligt. Het hoeft alleen maar opgeraapt te worden.