ruimtelijk ontwerp en strategie
IMG_3066

Verhalen van de Noordzee

26 jul, 2014

icoon blog noordzeeDe Noordzee is voor veel mensen onbekend terrein. We kennen de Noordzee enkel vanuit de kust, tenminste voor diegenen die van een dagje strand houden. Echt de Noordzee, die enorme watervlakte, die kennen alleen de gebruikers. Want hoewel voor de kust met name de belevingswaarde het belangrijkst is, is dat voor de Noordzee zelf niet. Daar is vooral de gebruikswaarde belangrijk. De Noordzee is vooral een werkgebied. Dat was het in het verleden en dat zal het in de toekomst ook nog zijn.

Boek

In de dialoogsessies voor de Gebiedsagenda Noordzee heb ik veel bijzondere mensen ontmoet die de Noordzee als werkterrein gebruiken. En ze vertellen fantastische verhalen. Het zijn verhalen die schreeuwen om gehoord te worden omdat het zoveel meer kijk geeft op de Noordzee en welke waarde die heeft voor ons (als Nederlanders, als Noordzeeland en voor onze toekomstige generaties). In het boek verhalen van de Noordzee wil ik die verhalen verbeelden en bundelen zodat ze niet verloren gaan. Zo kan iedereen deelgenoot worden van een totaal onbekend terrein.

De Noordzee is belangrijk voor Nederland

Er komen steeds meer en andere gebruikers van de Noordzee. Al die gebruikers stellen andere eisen aan het gebruik van de Noordzee. In principe is de Noordzee van iedereen en zijn er geen (duidelijke) lands- of andere grenzen. Het is onmogelijk om de Noordzee ‘aan te harken’ zoals op land, dus hoe wordt het gebruik geregeld? En wat mag wel en wat mag niet? Wat vinden vissers, energieleveranciers, pioniers, algenkwekerijen, kustbeschermers, schippers van olietankers, off-shore helikopterpiloten, ecologen maar ook zeilers, wrakduikers, dieren en toekomstige gebruikers daarvan? Is de Noordzee te vergelijken met land en de wijze waarop daar geleefd en beleefd wordt? Het klimaat is er onvoorstelbaar ruig en de gevaren zijn nog echt gevaren. Op land moet binnen een kwartier de ambulance ter plaatse zijn. Op de Noordzee sta je er alleen voor. Dat is misschien beangstigend en onvoorspelbaar maar juist dat heeft ook een enorme aantrekkingskracht op mensen (en gebruikers). Werken op de Noordzee kent zijn eigen wetmatigheid en dynamiek. Wat betekent het om dit als werkgebied te hebben en welke mensen werken daar? Wat valt er op de Noordzee te beleven?

Op de Noordzee sta je er alleen voor

Met het in beeld brengen van de verhalen van deze gebruikers wil ik de andere kant van de Noordzee vertellen. Het verhaal van de ‘harde’ werkelijkheid, de vrijheid, de zelfredzaamheid van mensen die zich aangetrokken voelen tot de Noordzee en de waarde daarvan voor hen. De Noordzee kent ook andere dimensies dan de belevingswaarde vanuit de kust. Hoe werkt het op de Noordzee, wat voor gebied is de Noordzee en wat betekent de Noordzee nu echt. Hoe is die betekenis gegroeid en wat betekent dit voor de toekomst.

De pioniers, vissers en schippers aan het woord

Het boek wordt een bundel van persoonlijke verhalen die de verbinding moet leggen tussen de mens en de Noordzee en de waarde daarvan voor die persoon zelf. Er worden ook geen conclusies getrokken over hoe het in de toekomst moet of zou moeten. Daar geven de personen zelf antwoord op. De verhalen geven een inkijk in de waarde van de Noordzee vanuit die personen zelf. Het zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen die het waard zijn om gedeeld te worden. Door hen te volgen in hun werk wil ik hun verhaal ervaren.

beeld voor noordzeeblog 

In dit blog neem ik je mee in het proces van het ontstaan van het boek dat zal eindigen met een tentoonstelling van de serie portretten. Wordt vervolgd. 

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke de Ontwerptafel

Ik breng graag samen met jou je ideeën in beeld om te laten zien wat je bedoelt, zodat anderen het snappen.

Bel of mail:

pauline@canyouimagine.nl
06-20391946