ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke wrakkenposter vogelvlucht Dover boat
Cultureel erfgoed onder water in beeld

wrakkenposter

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer& Leefomgeving

Tijdvak: najaar 2014 

Om mensen bewust te maken van het cultureel erfgoed onder water heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen om een wrakkenposter te maken. Dit erfgoed onder water vertelt ons de gezamenlijke maritieme historie van de Noordzeelanden. Het laat zien hoe nauw de Noordzeelanden met elkaar verbonden zijn in het verleden maar ook in de moderne tijd. 

De posters zijn tot stand gekomen in een samenwerking met Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Maritiem Programma en Duikteam Zeester.

wrakken

Maritiem erfgoed is meer dan alleen een optelsom van wrakken. Onder water ligt meer dan alleen schepen. Zo is ook Dorestad op de kaart gezet. Een stad die in de Vikingtijd keer op keer is overvallen en uiteindelijk ten onder ging. Of een vliegtuigwrak dat ons vertelt dat in de 2e wereldoorlog schepen vooral getorpedeerd werden door vliegtuigen. Terwijl in de 1e wereldoorlog Uboten verantwoordelijk waren voor de ondergang van schepen.

per tijdvak is een aantal wrakken genoemd die het verhaal van die periode vertellen. Eén wrak is er telkens uitgelicht als markant wrak. Op de Noordzee zijn veel meer wrakken en ander maritiem erfgoed te vinden dan deze opsomming.

posters

De poster is er in 2 varianten. Op de A3 is de hoeveelheid informatie vereenvoudigd ten behoeve van de leesbaarheid. Op de A0 versie is ook nog aangegeven waar in een bepaalde tijdsvak het zwaartepunt in de Noordzee lag. Zo is op de A0 poster heel mooi te zien dat de Waddenzee in de Gouden Eeuw een zeer belangrijk economisch centrum was voor de handel in Amsterdam. De Waddeneilanden vormden natuurlijke havens in de luwte van waar uit in konvooi werd gevaren. De Koninklijke Marine is niet voor niets in Den Helder gevestigd. 

resultaat

Het erfgoed onder water is in beeld gebracht en verbonden aan de maritieme gebeurtenissen van het betreffende tijdvak. Bij het Maritiem Programma en Duikteam Zeester is veel meer informatie en kennis over wrakken. Maar het inzichtelijk maken van al die kennis in een poster maakt het ook toegankelijk voor het alledaagse publiek.

schaalniveau

De wrakkenposters zijn op 2 schaalniveaus gemaakt. 'Wrakken in vogelvlucht' is op het schaalniveau van de gehele Noordzee. In 'Wrakken in een notendop' ligt de focus op het Nederlandse maritieme erfgoed onder water. 

pauline van den broeke wrakken in vogelvlucht

 wrakkenposter Noordzee

pauline van den broeke wrakken in een notendop

 wrakkenposter Nederlands deel van de Noordzee