ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke werkplaats voedsel NOA
Werkplaats Voedsel NOA

Voedselagenda

Opdrachtgever:  ministerie EZ

Tijdvak:  februari 2016

 In het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) werden in het voorjaar werkplaatsen georganiseerd voor de Nationale Omgevingsagenda. Daar werd met vele belanghebbenden de dialoog aangegaan om de verschillende ruimtelijke opgaven. Tijdens een van die werktafels werd de opgave ‘ruimte voor voedsel’ verder aangescherpt. Want het is vooralsnog een abstracte en zeer complexe opgave. Daar komen bijzonder veel thema’s samen: grootschalig versus kleinschalig. Economie versus ecologie. Extensieve landbouw versus intensieve landbouw. En daartussen door nog de belangrijke vraagstukken rondom bodemerosie, verschraling van de landbouwgrond en de leegstand op het platteland en de verschraling van de sociale structuur. Eenvoudig is de opgave niet. Net zoals bij vele transities is er ook niet een eenduidig antwoord of kan er één plan worden gemaakt om alles op te lossen. Dat is ook absoluut niet de bedoeling van de NOA. Het belangrijkste is om de opgave inzichtelijk te maken door de complexiteit uiteen te rafelen. Dat is enkel mogelijk door met de vele partijen uit de voedselketen in dialoog te gaan. Door stukje bij beetje de kluwen uiteen te rafelen ontstaat waarschijnlijk inzicht in de mogelijke oplossingen en de verbanden daartussen.

Tijdens de werkplaats Ruimte voor voedsel heb ik de dialoog aan een van de tafels opgetekend. Dat leidde tot interessante inzichten waarmee het ministerie van EZ verder kan. Dit resulteert in een voedselagenda.

Interessante uitspraken tijdens de sessie zijn gevangen in een kaartbeeld.

Pauline van den Broeke werkplaats voedsel NOA beeld nationaal