ruimtelijk ontwerp en strategie
De Ontwerptafel Utrecht Living Lab Pauline van den Broeke
Verbeelding Living Lab Utrecht 

Slimme en Gezonde Stad

Opdrachtgever: gemeente Utrecht 

Tijdvak: voorjaar 2016 

In een aantal gesprekken met de ambtenaren die werken aan de ontwikkeling van het Living Lab Utrecht proberen we de intentieverklaring scherp te krijgen door de methode van De Ontwerptafel in te zetten. We gebruiken hier vooral de mindmap en niet zozeer het kaartbeeld. Wel maken we tekeningen en schema’s om inzichtelijk te krijgen waar het om gaat. Want het blijft erg ingewikkeld hoe alle projecten en programma’s in elkaar steken. Wat versterkt elkaar? Maar ook wat werkt elkaar tegen. Dat gaat een deel over het proces en een deel over de inhoud. Het is een mooi voorbeeld hoe de participatiesamenleving moet gaan werken. De intentieverklaring van alle overheidslagen is de eerste stap. Het betrekken van alle stakeholders die je erbij wilt hebben om een allianties te sluiten een volgende.

De inhoud bleek vooral inzichtelijk te maken door alle wensenlijstjes met elkaar in verband te brengen en daar overlappende projecten uit te destilleren. Dit hebben we de ‘bollensessie’ genoemd. Daar blijkt hoe mooi alle kwartjes op z’n plek vallen. Na een zeer intensieve sessie worden vier gelijkwaardige inhoudelijke denklijnen benoemd die alle doelen integraal kunnen dienen. En die een katalysator kunnen zijn voor synergie. Het resultaat is, naast het verhelderen van een zeer ingewikkeld proces, een verbeelding van het proces in de intentieverklaring. Zodat iedereen in een oogopslag kan zien wat het proces van het Urban Living Lab inhoudt. Dit verweven met wat het Urban Living Lab inhoudelijk gaat doen. 

Intentieovereenkomst is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 augustus 2016

Schaalniveau

Het Living Lab gaat over de gemeente Utrecht. In het bijzonder het Stationsgebied. Natuurlijk kent gezonde verstedelijking verbanden op verschillende schaalniveaus. 

De Ontwerptafel Utrecht Living Lab

De Ontwerptafel Utrecht Living Lab kaartbeeld

De Ontwerptafel Utrecht Living Lab afbeelding