ruimtelijk ontwerp en strategie
22180058_1531212456944675_5571194672104670402_o
 Stadsatelier Den Haag

In gesprek met de stad 

Opdrachtgever: gemeente Den Haag 

Tijdvak: oktober 2017 

Op een winderige en regenachtige dag vond in het gebouw van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een hartverwarmende bijeenkomst plaats;  het Stadsatelier Den Haag. Tussen een gezamenlijk ontbijt en een optreden van de Haagse Règûhs tijdens de afsluitende borrel, spraken zo’n 300 bewoners, investeerders, ambtenaren en andere stadmakers met elkaar over de toekomst van Den Haag. Dit Stadsatelier past in de reeks van bijeenkomsten die met de ontwikkeling van de Agenda Ruimte voor de Stad wordt gehouden. Dit keer werd vooral gediscussieerd over hoogbouw, over hoe burgers  de gemeenschap vitaal kunnen maken en over agendapunten voor de omgevingsvisie.

De ochtend was, na een introductie van Erik Pasveer, voorbehouden aan twee gasten, die waren uitgenodigd om te inspireren en te prikkelen. Winy Maas gaf in een wervelende presentatie zijn visie hoe met slimme hoogbouw bijgedragen kan worden aan de ambities van Den Haag om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Hij hield de aanwezigen een spiegel voor en liet zien wat het betekent om 50.000 woningen te verwezenlijken in de bestaande stad en toonde aan hoe je daarmee kwaliteit kunt toevoegen aan de stad. En hij liet zien dat er wat te kiezen valt. Jeroen den Uyl vertelde over hoe je dat zou kunnen doen. Dat er een grote rol is weggelegd voor actieve  en betrokken burgers om die stad vorm en inhoud te geven door de rol van de burgers ten opzichte van de overheid en de markt opnieuw te bepalen. Er is een transitie nodig is om de rol van de gemeenschap terug te brengen in de samenleving. Meer ‘power to the people’.

’s-Middags werd in 15 werksessies langs verschillende thema’s gezocht naar concrete acties, van energietransitie tot eetbaar Den Haag, van het groene goud van Escamp tot Hoogbouw: hoe maak je het? Want ruimtelijke ordening is complex en wordt niet eenvoudiger. Stad maken is een manier waarop je met belanghebbenden greep krijgt op de wensen en waarden en opgaven voor de toekomst uitwerkt. De dag was als een feest met inhoud. Met een lokale rap, scherp debat, een stadsdichter, nieuwe coalities en een optreden van Haagse bodem als besluit.  Joris Wijsmuller nam op het eind van de dag een schetsmap met de opbrengst uit de werksessies in ontvangst en benadrukte het belang om in dialoog  te blijven met de stad. Om samen stad te maken. 

www.ruimtevoordestad.nl  

22179777_1531207013611886_7865892691159260911_o

22179712_1531207050278549_8482939663663761491_o