ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke referentiebeeld Lommerrijk landgoed is watergoed
Open oproep Lommerrijk

Prijsvraag herbestemming vastgoed en erfgoed

Opdrachtgever: Architectuur Lokaal 

Tijdvak: april 2014 

"Landgoed = water - goed" is een ruimtelijke strategie voor de (her)ontwikkeling van de landtong en horeca Lommerrijk in de Bergse Achterplas in Rotterdam. Het is een antwoord op de open oproep van Architectuur Lokaal voor de exploitatiemaatschappij Lommerrijk om "te komen tot een voorstel voor een realistische en haalbare ruimtelijke strategie”. 

De strategie is gemaakt in samenwerking met Nancy Arkema I ontwerp + advies. In het juryrapport wordt onder andere gesproken over slimme vondsten zoals het verplaatsen van de tennisbaan en het ten volle benutten van het water als identiteitsdrager door een structuur van vlonders. 

Strategie
De herontwikkelingsstrategie van "landgoed = water-goed" is het vergroten van het bruikbare oppervlak door ook het water te benutten als gebruiksruimte. Dat kan door een structuur van houten vlonders te maken - zonder daarbij de zachte oevers te beschadigen of geweld aan te doen - en deze te vullen met diverse functies. De oeverlengte wordt enorm vergroot en de relatie tussen land en water wordt versterkt. Door, naast private waterwoningen, recreatie-exploitanten hierin een plek te geven ontstaat ook de door gemeente en bewoners gewenste publieke ruimte aan het water.   

De lage waardering van de bestaande bebouwing rechtvaardigt de sloop ervan en op deze plek kan een nieuw - maar minder dominant - gebouw ontwikkeld worden. Omdat de recreatieve waarde aan het eind van de landtong groter is, stellen we voor de tennisbaan en de horeca om te wisselen. Daarmee worden meerdere dilemma’s opgelost. De horeca wordt aantrekkelijker en het zicht op de plas vanaf de Straatweg verbetert omdat tennisbanen geen massief bouwvolume zijn, maar afgescheiden worden met transparante hekwerken.

De lommerrijke landtong met kwalitatief hoogwaardige zachte oevers blijft intact en er wordt een publieke ruimte in de vorm van een structuur van vlonders toegevoegd die al gelang de lokale vraag en aanbod kan worden ingevuld voor recreatieve wensen. De Bergse Achterplas is een onderdeel van de waterstructuur van Rotterdam en staat in verbinding met de Rotte en de Kralingseplas. We kunnen ons goed voorstellen dat de aanlegmogelijkheden van de vlonder een kwaliteitsimpuls geeft aan de leefbaarheid van Rotterdam Noord.

Resultaat

Een duidelijke strategie die als basis kan dienen voor een hernieuwde dialoog met betrokkenen.

Succes

 Eervolle vermelding

Schaalniveau: lokaal

lommerrijk foto 2

 landtong Lommerrijk

pauline van den broeke schets prijsvraag herontwikkeling lommerrijk

 schetsontwerp voor strategie

lommerrijk foto 1

 zicht op de Bergse Achterplas