ruimtelijk ontwerp en strategie
De Ontwerptafel Zandvoort
Ontwerptafel Zandvoort 

De gemeenteraad in dialoog

Opdrachtgever:  gemeente Zandvoort

Tijdvak: juni 2016 

De raad en het college van de gemeente Zandvoort gingen voor het zomerreces nog met elkaar in gesprek over de ruimtelijke toekomst. Moet Zandvoort zich gaan profileren als Amsterdam Beach? Of moet de identiteit van het kleine vissersdorp opnieuw ontwikkeld worden? Die vragen hebben we niet gesteld. Maar wel: Wat is uw favoriete plek in Zandvoort en waarom? Het gesprek kwam daarna vanzelf op de toekomst. Voor deze Ontwerptafel werkten we samen met Suzanne Loen.

Schaalniveau lokaal

De dialoog ging over de toekomst gemeente Zandvoort. 

Succes

Een zeer tevreden opdrachtgever omdat de gemeenteraadsleden met elkaar in dialoog gingen en niet tegen elkaar in debat.

De Ontwerptafelsessie gemeente Zandvoort