ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke schurvelingen en zandwallen
Ontwerptafel Schurvelingenlandschap

Behoud door ontwikkeling

Opdrachtgever: gemeente Goeree Overflakkee 

Tijdvak: november 2017

Achter de duinen op Goeree Overflakkee schuilt een uniek landschap. Dat landschap is aan grote veranderingen onderhevig door de grote druk van de toeristensector. De oorspronkelijke functie, landbouw, verdwijnt en er zijn genoeg liefhebbers te vinden die hier graag een (tweede) huis of andere recreatiewoning neerzetten. De unieke schurvelingen en zandwallen structuur, die het landschap heel knus maakt en zorgt voor een microklimaat waar ook de biodiversiteit baat bij heeft, verdwijnt. 

De vraag was of de gemeenschap zorg zou kunnen en willen dragen voor het in stand houden van dit unieke landschap. Door een Ontwerptafel te organiseren met bewoners en grondeigenaren van ook de recreatievoorzieningen in het gebied kan in dialoog deze vraag onderzocht worden. Ook natuurbeschermers zijn welkom op deze avond. 

Dat het leeft bleek wel tijdens de bijeenkomst. De opkomst was veel groter dan verwacht. Ook de boeren, die nog in het gebied werkzaam zijn, hebben gehoor gegeven aan de oproep. De bewoners zijn met elkaar in gesprek gegaan over de risico’s en bedreigingen. Maar ook over de kansen en de mogelijkheden. Door elkaar inzicht te geven in wat men beweegt is er een idee ontwikkeld voor de financiering en uitvoering van een mogelijke coöperatieve samenwerking met elkaar. 

De uitkomsten zijn uitgewerkt in een aantal aanbevelingen. De gemeente Goeree Overflakkee kan met de aanbevelingen verder werken aan de uitvoering en vernieuwing van een landschapsplan ter bescherming van dit unieke landschap. Niet voor de bewoners, maar met de bewoners. 

locatie

 Goeree Overflakkee

Pauline van den Broeke ontwerpen met bewoners

 Suzanne Loen tekent de dialoog op

Pauline van den Broeke beeld investeren in waarde zww

 Aanbeveling in beeld