ruimtelijk ontwerp en strategie
De Ontwerptafel Proeftuin-VAB-Elsendorp excursie
Ontwerptafel Proeftuin Elsendorp

Ontwerpen met boeren en burgers

Opdrachtgever:  gemeente Gemert-Bakel, provincie Brabant

Tijdvak:  maart - juni 2016

 

De provincie Noord-Brabant kent een grote opgave met betrekking tot vrijkomende agrarische bebouwing (V.A.B.). Samen met de gemeente Gemert-Bakel, ZLTO en het Dorpsoverleg Elsendorp organiseert de provincie een proeftuin waarin samen met bewoners en ondernemers uit het gebied gezocht wordt naar een toekomstvisie.

Aan De Ontwerptafel gingen we met bewoners en agrariĆ«rs in gesprek over de opgave en waarden in het gebied, om vervolgens op zoek te gaan naar kansen voor de toekomst. Het was een bijeenkomst met ondernemers en burgers uit het zogenaamde Proeftuingebied en daarbuiten. In drie-en-een-halfuur tijd werd flink gepraat over de problemen die agrariĆ«rs en bewoners tegenkomen in hun werk- en leefomgeving. Het ging niet alleen over problemen van nu, maar ook over mogelijke problemen in de toekomst. Want zoals we aan De Ontwerptafel vinden: Je kunt pas over oplossingen nadenken als je het probleem goed genoeg kent. Belangrijk is ook om te weten hoe het gebied in elkaar zit, hoe het eruit ziet en welke waarde daaraan wordt gehecht. 

Vanzelfsprekend ging het gesprek over vrijkomende agrarische bebouwing. Maar het gesprek ging ook over de kwaliteiten in het gebied, het verleden en de problematiek in de agrarische sector. Ook is gesproken over het proces en werden aanbevelingen gedaan voor het vervolg van Proeftuin V.A.B. Elsendorp. 

Schaalniveau lokaal

Proeftuin Elsendorp gaat over het buitengebied binnen de gemeente. 

Succes

Zowel de gemeente als de provincie is tevreden met de betrokkenheid van de boeren en burgers. Er zijn interessante opgaven voor vervolg opgehaald. En er is een begin gemaakt van een dialoog met boeren en burgers. 

De Ontwerptafel Proeftuin-VAB-Elsendorp startbijeenkomst

De Ontwerptafel Proeftuin-VAB-Elsendorp waardenkaart-1

De Ontwerptafel Proeftuin-VAB-Elsendorp verbeelding 2