ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke Haags Voedsellokaal banner
Ontwerptafel Haags Voedsellokaal 

Ontwerpen met de community 

Opdrachtgever: Stichting Lokaal Voedsel Den Haag 

Tijdvak: november 2016 

De Stichting Lokaal Voedsel Den Haag wil graag samen met de community ontwerpen aan een nieuwe locatie. Om die reden willen ze de opdracht specifiek uitgevoerd hebben met de methode de Ontwerptafel. Het betreft een voormalige gymzaal die omgebouwd moet worden tot een Haags Voedsellokaal waarbij de verbouwing gerealiseerd moet worden uit arbeid (van de timebank) en sloopmaterialen (van de oogstkaart). Het Haags Voedsellokaal is een community in opbouw voor collectief eigenaarschap, de transitie naar een nieuwe economie en transitie in de voedselproductie en voedselconsumptie. De community wil een gemeenschappelijk ontwerp maken voor hun broedplaats. De eerste Ontwerptafel van de gehele reeks heeft inmiddels plaats gevonden. Aan tafel zaten de stichting Lokaal Voedsel Den Haag en potentiële deelnemers van deze community. Vanuit vier verschillende scenario’s is nagedacht over het toekomstig gebruik van de ruimte. Tijdens de bijeenkomst zijn hiervoor een aantal criteria benoemd. In volgende Ontwerptafels worden deze verder uitgewerkt met de steeds groeiende community

schaalniveau

architectuur opdracht op lokaal schaalniveau

Pauline van den Broeke Haags Voedsellokaal

Pauline van den Broeke Haags Voedsellokaal gymzaal