ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke medemblik windmolens
Lange termijn verkenning wind op land

Hoor de wind waait

Opdrachtgever: Ministerie VROM

Tijdvak: 2008 - 2010 


Windmolens in de polder

Er is een plek in Nederland die in de top 10 staat van meest windrijke plek ter wereld. Dat is Den Helder. Als je daar windmolens neerzet, dan draaien die allang niet meer op subsidie, maar leveren ze inkomsten op voor de initiatiefnemers en duurzame stroom voor de regio. Het is niet voor niets dat de initiatieven daar als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar om dit vol te benutten moesten nog wel veel hindernissen worden genomen. Dit tekent het verhaal van windenergie op land. Niet alle plekken zijn even geschikt, vanwege de waarde van het landschap, vanwege de potentiĆ«le windsnelheden en vanwege ander gebruik van de ruimte. Om dit allemaal inzichtelijk te maken om de juiste keuzes te nemen over grootschalige windparken op land is een verkenning gestart. 

6000 MW op land

De verkenning moest een antwoord geven op ambitie van het kabinet: 6000 MW windenergie op land, producerend voor 2020. Er waren al afspraken met de provincies afzonderlijk voor een taakstelling, maar dat wilde niet overal vlotten en het kabinet wilde de vaart erin. Dus tijd voor een andere aanpak. De verkenning werd degelijk aangepakt. Eerst helder krijgen wat het probleem nu werkelijk was, daarna met alle actoren om de tafel een nationale visie ontwikkelen en de keuzes inzichtelijk maken.

Ontwerpatelier
Na de analyse werd duidelijk dat juist de gebieden die het meest geschikt zijn voor grootschalige windenergie ook de meest onwenselijke gebieden zijn, namelijk grootschalige open landschappen. Door in een openhartig ontwerpatelier samen te ontwerpen aan de visie, randvoorwaarden en keuzes ontstond een wederzijds vertrouwen in de goede afloop en de juiste keuzes. Er zijn nieuwe inzichten ontstaan en gedeeld en dat heeft geleid tot nieuwe en andere afspraken met provincies over het realiseren van grootschalige windenergieparken op land.

Resultaat

de lange termijn verkenning is een heel proces met stakeholders geweest. Het gaf nieuwe inzichten over de mogelijkheden van grootschalige windenergie en realiseerde het ombuigen van de publieke opinie.

Succes

Toen we begonnen aan de verkenning stond windenergie in een slecht daglicht. Het proces heeft lang geduurd maar tijdens het proces is de publieke opinie wel veranderd. We waren zelfs in overleg met de vogelbescherming. 

Anekdote: tijdens het proces is de naam van een windturbine langzaam veranderd in windmolen, wat al een stuk vriendelijker klinkt.

Schaalniveau: nationaal, regionaal

pauline van den broeke wind op land termunterzijl deelnemers atelier

Deelnemers atelier wind op land in Termunterzijl, want aan de overkant in Duitsland staat de grootste windmolens ter wereld

pauline van den broeke energielandschap(concentratie)

Sfeerbeeld energielandschap voor onderzoek publieke opinie

pauline van den broeke concentratiegebieden inpassingsgebieden en vrijwaringsgebieden vierkant

 De uiteindelijke keuzes voor concentratiegebieden windenergie op land