ruimtelijk ontwerp en strategie
Beraad van Boskoop
Impulsagenda Greenports 3.0 

Visualisatie doorbraken 

Opdrachtgever: ministerie I&M 

Tijdvak: mei 2017 

 In het kader van Greenports 3.0 is het de ambitie van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om toe te werken naar een samenhangend netwerk van greenports dat via de mainports verbonden is met de wereld. Dit samenhangend netwerk draagt bij aan voedsel, welbevinden en gezondheid voor West-Europa, én exporteert wereldwijd tuinbouwkennis en agrologistieke concepten naar megacities. Dat is een complexe verandering die primair van de ondernemers komt en hoofdzakelijk binnen de greenports zelf wordt opgepakt. Aanvullend is gerichte structuurversterking op het netwerkniveau nodig. Daartoe werken betrokkenen samen aan een Impulsagenda Greenports 3.0.

Deze Impulsagenda is in samenspraak opgesteld. Koersgesprekken met betrokkenen van de greenports en mainports vormden hiervoor de basis en de totstandkoming van de Impulsagenda Greenports 3.0 werd begeleid door een klankbord van ondernemers, kennisinstellingen en adviseurs (het zogenaamde “Beraad van Boskoop”).

Voor de Impulsagenda zijn vele gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Om die gesprekken te voeden en om de weerslag daarvan te geven in de uiteindelijke intentieverklaring zijn deze beelden gemaakt. Het geeft inzicht in de gewenste doorbraken waar alle partijen aan gaan werken. 

Pauline van den broeke praatprenten impulsagenda transitie Greenports 1

Pauline van den broeke praatprenten impulsagenda transitie Greenports 2

Pauline van den broeke praatprenten impulsagenda transitie Greenports 3