ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke plastic op strand
Grondstofrotonde

Ideeën voor grondstofrotonde Rotterdamse haven

Opdrachtgever: Ministerie I&M, directie Kennis, Innovatie en Strategie 

Tijdvak: zomer en najaar 2013 

Summerschool I&M
Aan het slot van de summerschool van het ministerie Infrastructuur en Milieu 2013 werden de ideeën voor een grondstofrotonde gepresenteerd door de groepen die een week intensief met elkaar hadden samengewerkt. Om die ideeën voor de grondstofrotonde en de ruimtelijke consequenties in beeld te brengen is dit in een kaartbeeld uitgewerkt. Deze kaartbeelden zijn tijdens de Innovatie estafette 2013 gepresenteerd.

Circulaire economie
Grondstofrotonde, het sluiten van ketens en circulaire economie zijn abstracte begrippen waar men weinig vat op heeft wat dit nu werkelijk inhoudt. En wat je daarvoor in de ruimtelijke ordening moet doen om dit te stimuleren. Door de eerste ideeën om te zetten in een kaartbeeld moet je al goed nadenken over wat het nu werkelijk betekent en hoe je dit zou kunnen realiseren. De verbeelding van de presentaties die voornamelijk bestonden uit teksten en schema’s brengt de ideeënfase een stap verder en er kan weer over verder gepraat worden. Deze kaartbeelden zijn een voorbeeld hoe de verbeelding als middel ingezet kan worden om de discussie een stap verder te krijgen.

Resultaat

Via de panelen met kaartbeelden, tentoongesteld op de Innovatie Estafette, een performance van de denkkracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu

Schaalniveau: regionaal

pauline van den broeke summerschool I&M kans bioethanol-01

Kans: Symbiose tussen greenport, mainport en stad
- supersymbiose: haven, Westland en steden
- procesaanpak: bestaande initiatieven verbinden
- bioraffinage door GFT in te zetten voor de productie van ethanol
- supersymbiose door warmte en CO2 weer terug te geven aan huishoudens en glastuinbouw

pauline van den broeke summerschool I&M kans eco industrial park-01

 Kans: ontwikkelen Eco innovation / industrial park Rotterdam Zuid
- Eco-industrial park in Rotterdam Zuid: grondstoffen produceren uit afval
- Eco-innovation park in Rotterdam Zuid: nieuwe ideeën over ‘afval is goud waard’
- voldoende kademuren ontwikkelen voor de Europese afvalstroom (hubfunctie) in havencomplex van Rotterdamse haven, Drechtsteden, Moerdijk, Zeeuwse havens en Antwerpen
- behoefte aan arbeid in Rotterdam Zuid oplossen: haven weer terug naar de mensen brengen