ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke Greenports 3
Greenports 3.0

Cartografie en analyse 

Opdrachtgever:  ministerie I&M

Tijdvak: november 2016 

Ten behoeve van de koerssessies en bestuurlijk overleg moest inzicht gegeven worden in de betekenis van mogelijke keuzes. Er zijn 6 kaarten geproduceerd waarbij deels de stand van zaken inzichtelijk is gemaakt en deels de keuzes en de ruimtelijke consequenties in kaart gebracht. Ook is een analyse gemaakt van de vervoerstromen en de interactie tussen Greenports en Mainports en de betekenis daarvan voor de mobiliteitsstromen. 

schaalniveau

Nationaal en regionaal

succes

Het bestuurlijk overleg en de koerssessies zijn goed verlopen en de kaartbeelden hebben daartoe een bijdrage geleverd. De opdrachtgever was erg tevreden met de analyse.

Pauline van den Broeke kaart 0 nationaal kernnet logistiek

Pauline van den Broeke kaart 2 transportstromen versnetwerk