ruimtelijk ontwerp en strategie
De Ontwerptafel Haags Water associatiekaarten
Ontwerptafel Haags Water

Tijdelijke inrichting grachten tijdens kadevernieuwing

Opdrachtgever:  Lusthof XL

Tijdvak:  juli 2016

De Ontwerptafel heeft deze zomer voor Lusthof XL twee Ontwerptafels georganiseerd. Eén Ontwerptafel was gericht op het grotere schaalniveau: het hele centrumgebied van Den Haag. Met de tweede Ontwerptafel hebben we ingezoomd op één gracht: de Dunne Bierkade. Het onderwerp van beide tafels was de tijdelijke inrichting van de grachten tijdens de vernieuwing van de kademuren, een programma van de gemeente Den Haag voor de komende 20 jaar.

Haags Water is een idee van Lusthof XL om bewoners en bezoekers van de gemeente Den Haag bewust te maken van het belang van (zoet) water, voor nu en in de toekomst. Dat kan op verschillende manieren gebeuren en Lusthof wil dit graag organiseren met een kwinkslag en in de vorm van tijdelijk interieur op de grachten. Lusthof XL wil daar ook juist de bewoners, ondernemers en instituten bij betrekken om zo gezamenlijk ideeën te genereren over de vormgeving en tijdelijke inrichting van de grachten. Het kan een drager van informatie zijn over Haags Water en meereizen met de werkzaamheden op de grachten. Hiermee worden de werkzaamheden voor bewoners leuker en aangenamer gemaakt.

De Ontwerptafels zijn een begin van een reizende karavaan van dialoog met bewoners en betrokkenen over hun leefomgeving in relatie tot water en het belang daarvan. Met het resultaat kan Lusthof XL een plan van aanpak maken voor het project Haags Water en de dialoogsessies die daar onderdeel van uitmaken. 

Schaalniveau

Een Ontwerptafel ging over de betekenis van water voor geheel Den Haag. De tweede Ontwerptafel had betrekking op de Dunne Bierkade en de tijdelijke inrichting daarvan op het moment dat de kademuren worden vervangen. 

De-Ontwerptafel---Haags-Water-verbeelding

De Ontwerptafel Haags Water kaart 1_Pagina_2

De Ontwerptafel Haags Water kaart 1_Pagina_1