ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke Nancy Arkema workshop grondwaterreserves
Beschermen van drinkwaterreserves 

Visualisatie bij Nationale Grondwater Reserves

Opdrachtgever:  Ministerie I en M

Tijdvak: november 2015 

Samenwerking: De Ontwerptafel / Nancy Arkema


Structuurvisie Ondergrond
Onderdeel van de structuurvisie ondergrond (STRONG) is een redeneerlijn over drinkwater en daar onlosmakelijk aan verbonden de grondwaterreserves in Nederland. Nederland beschikt over een grote hoeveelheid zoet water. En diep in de bodem is dit grondwater zeer zuiver omdat het beschermd wordt door moeilijk doordringbare kleilagen. Dit water wordt fossiel water genoemd. Er is geen antropogene invloed waargenomen en het water zelf is zeer oud. Soms wel 10.000 jaar oud. Die bescherming staat onder druk door activiteiten op de bovengrond zoals het gebruik van gewasbescherming dat uiteindelijk toch doorsijpelt naar die beschermde zoetwatervoorraad. De redeneerlijn moest een visie geven op welke grondwatervoorraden beschermd moeten worden en hoe.

Complex

Het is een ingewikkeld vraagstuk omdat men niet goed weet wat die grondwatervoorraden nu eigenlijk voorstellen. En omdat het gaat over een zeer lange termijn en ruimtelijke ordening in de 3e Dimensie.

Methode De Ontwerptafel

We hebben het projectteam Nationale Grondwaterreserves begeleid door de dialogen met het team en stakeholders inzichtelijk te maken. Op die manier werd de betekenis van deze grondwatervoorraden en de bescherming daarvan helder.

Succes:

Door de inzet van De Ontwerptafel met mindmaps en visualisaties is de ontwikkeling van de redeneerlijn in een stroomversnelling gekomen. Het is een redeneerlijn geworden waar alle stakeholders erg tevreden mee zijn en men spreekt lof uit over de manier waarop deze tot stand is gekomen.

Schaalniveau: Nationaal

zie ook: Een-aanzet-voor-de-begrenzing-van-Nationale-Grondwater-Reserves-Deltares.pdf

Pauline van den Broeke typering grondwaterreserve Veluwe

Pauline van den Broeke grondwaterreserves tekening bedreiging

Pauline van den Broeke grondwaterreserves WATERSYSTEEM