ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke ontwerptafel Haarlem Randweg Zeeweg
 Bereikbaarheid kust bij Haarlem

Ontwerptafel Randweg Zeeweg 

Opdrachtgever: Stuurgroep Regionale bereikbaarheid Zuid Kennemerland 

Tijdvak: mei 2017 - november 2018 

 In opdracht van de Stuurgroep Regionale bereikbaarheid Zuid Kennemerland zijn twee ontwerptafels georganiseerd en gefaciliteerd. De eerste ontwerptafel met de wethouders en ambtenaren vond plaats in mei 2017, de tweede met raadsleden uit de vier betrokken gemeenten in november 2018.

De Zeeweg in Haarlem is al lange tijd een knelpunt de bereikbaarheid van Zandvoort en Bloemendaal aan zee. De oplossing ligt op het grondgebied van vier gemeenten: Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. 

Al vele jaren wordt gediscussieerd over de mogelijke oplossingen. Elke oplossing heeft een directe invloed op de omgeving. Het doel van de eerste ontwerptafel is een inhoudelijke informele dialoog met betreffende wethouders en ambtenaren over het knelpunt en mogelijke oplossingen. Streven is om aan het eind van het gesprek een gezamenlijk beeld te hebben van een vervolgstap.

Het gesprek levert veel wederzijdse inzichten op en eindigt in het formuleren van gezamenlijke belangen en richtingen voor oplossingen die verrassend anders waren dan de al eerder onderzochte oplossingen. De meerwaarde van dit gesprek dat de gezamenlijke zoektocht al schetsend op een kaart nieuwe ideeën oplevert die de bestuurders gezamenlijk willen oppakken. 

De tweede ontwerptafel met raadsleden uit de vier betrokken gemeenten gingen door op de nieuwe ideeën en de al bekende mogelijke oplossingen uit de eerste ontwerptafel. Daarbij zijn naast het kaartmateriaal ook speciale personakaarten ontwikkeld om inzicht te geven in de vele verschillende fictieve maar realistische belangen en op welke manier deze belangen gebruik maken van het aanbod van modaliteiten om de kuststrook tussen Zandvoort en Bloemendaal aan zee te bereiken. 

Het gebruik van deze kaarten geeft inzicht in de enorme verscheidenheid aan belangen in relatie tot de mogelijkheden om de kust te bereiken. 

Haarlem Randweg Zeeweg

Pauline van den Broeke ontwerptafel Haarlem Randweg Zeeweg 2

Haarlem Randweg Zeeweg ontwerptafel personakaartjes