ruimtelijk ontwerp en strategie

Ontwerpkracht in dialoog, analyse en verbeelding

Over Pauline

Ik ben in 1993 afgestudeerd als architect aan de TU Eindhoven. Daarna heb ik gewerkt bij Kuiper Compagnons, de gemeente Leiden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Sinds 2014 werk ik als zelfstandig ontwerper en adviseur aan diverse ruimtelijk strategische opgaven. Ik heb me gespecialiseerd in de inzet van ontwerp als middel voor de dialoog met belanghebbenden in complexe ruimtelijke processen. Verder heb ik ervaring met het verbinden van complexe opgaven op het gebied van ruimte en water, energie en voedsel, verstedelijking en platteland. Ik heb alle schaalniveaus in mijn vingers en verbindt stakeholders met elkaar. Integraal en co-creatief werken vormt de basis bij de uitwerking van opgaven.

Afgelopen jaren heb ik me ingezet voor Den Haag als expert participatief ontwerp samen met het team van de DebatMobiel en ik heb het jaarlijkse Stadsatelier (mede) georganiseerd.

Daarnaast heb ik samen met Nancy Arkema de methode 'De Ontwerptafel' opgericht. Aan De Ontwerptafel wordt samen met belanghebbenden ontworpen aan ruimtelijke plannen en ruimtelijk beleid. Berit Piepgras, gespecialiseerd in Participatory City Making, is sinds 2016 verbonden aan De Ontwerptafel. De Ontwerptafel is ontwikkeld als een innovatieve methode voor dialooggesprekken en het betrekken van mensen bij de ontwikkeling van hun leefomgeving.

Participatie en dialoog vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Op dit moment werk ik de methode van De Ontwerptafel verder uit tot een tool die ingezet kan worden voor de Omgevingsvisie. Ik heb de BPNS dag 2017 over de Nationale Omgevingsvisie mede georganiseerd en heb voor bewoners een lezing ontwikkeld over de Omgevingsvisie en burgerparticipatie ‘Omgevingswet voor Dummies’.

Om me verder te bekwamen en te verdiepen in burgerparticipatie en kwaliteit van dialoog voeren volg ik een leergang Deep Democracy. Een methode om de wijsheid van de minderheid een stem te geven.

Sinds 2019 werk ik als projectleider voor de gemeente Den Haag. Met name aan openbare ruimte projecten waar alles samenkomt. Dit zijn telkens de droomopdrachten die ik als ZZPer graag deed. Nu voor ik die uit voor het bestuur en de raad van de gemeente. Ik geef het hele project vorm inclusief een gedegen participatieproces waar bewoners en andere stakeholders intensief betrokken worden bij het ontwerp van de (hun) openbare ruimte. Met name de complexe en uitdagende projecten zijn fantastisch om aan te werken. 

Bekijk ook mijn linked-in profiel.