ruimtelijk ontwerp en strategie
banner twitter

De Ontwerptafel blogt #1

05 apr, 2016

HOE ORGANISEER JE EEN GOEDE DIALOOG

Vijf ingrediënten voor een co-creatief proces

Wij krijgen regelmatig de vraag of we tips kunnen geven voor het organiseren van een goede dialoog en wat de sleutel is voor een succesvol proces. Dat het belangrijk is om stakeholders en belanghebbenden te betrekken is voor de meeste plannenmakers inmiddels wel duidelijk. Maar hoe doe je dat precies? Wanneer betrek je de mensen erbij en wat vraag je hen? In ons eerste blog geven we antwoord met vijf ingrediënten om een goede dialoog te voeren en aan de slag te gaan met co-creatie.
Veel leesplezier en vraag ons gerust om advies,

Pauline & Nancy, De Ontwerptafel

de Ontwerptafel blogt #1-tip 1

1. ZORG VOOR EEN GOEDE BALANS

Ga aan tafel als één van de stakeholders en niet als de partij waar niemand omheen kan, bijvoorbeeld omdat jij de vergunning afgeeft. Die gelijkwaardigheid is essentieel. Zorg daarbij dat je de juiste mensen aan tafel hebt, dus niet alleen je medestanders. Door in een vroeg stadium verschillende standpunten te betrekken krijg je een beter doordacht en gedragen plan. Kies een onafhankelijke voorzitter die de balans aan tafel waarborgt.

de Ontwerptafel blogt #1-tip 2

2. KEN JE SPEELVELD

Kies je gesprekspartners zorgvuldig en betrek ze al bij het formuleren van de opgave. Bespreek met elkaar wat nu echt het probleem is, waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Maak dat voor iedereen inzichtelijk. Nodig uit op persoonlijke titel en geef aan waarom je juist die persoon erbij wilt betrekken. Sta ook open voor nieuwe gesprekspartners.

de Ontwerptafel blogt #1-tip 3

3. MAAK JE OPGAVE CONCREET

Bepaal samen wat het probleem is en hoe je dat gaat onderzoeken. Maak dit zo concreet mogelijk door middel van een goede analyse. Kijk daarbij naar de context en leg verbindingen met ander beleid en andere opgaven. Zorg ervoor dat iedereen het snapt. Breng alle belangen in beeld en laat zien waar de knelpunten en kansen liggen. Voer daar dan ook het gesprek over met respect voor elk belang.

de Ontwerptafel blogt #1-tip 4

4. WEES TRANSPARANT

Wees eerlijk over de mate van invloed. Niets zo frustrerend als resultaten van een goede dialoogsessie waar niets mee gebeurt. Maak daar, voorafgaand aan het proces, afspraken over en hou je daar ook aan. Zorg ervoor dat je gesprekspartners je kunnen vertrouwen. Als je dat vertrouwen beschaamt kan je proces van co-creatie zo in de prullenbak.

de Ontwerptafel blogt #1-tip 5

5. NEEM DE TIJD OM TE LUISTEREN

Het respecteren van elkaars belangen is essentieel voor een goed proces. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren. Zorg ervoor dat iedereen gehoord wordt en zich betrokken voelt. In de loop van het proces wordt die betrokkenheid omgezet in een gedeelde verantwoordelijkheid met als resultaat draagvlak voor de oplossing. En dus draagvlak voor het plan. 

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke de Ontwerptafel

Ik breng graag samen met jou je ideeën in beeld om te laten zien wat je bedoelt, zodat anderen het snappen.

Bel of mail:

pauline@canyouimagine.nl
06-20391946