ruimtelijk ontwerp en strategie
prijsvraag Lommerrijk_

Blij met resultaat prijsvraag Lommerrijk 

23 jul, 2014

lommerrijk foto 2Ervaring en een goed gevoel voor de opgave loont. Afgelopen maandag kreeg de inzending “landgoed = water-goed” een eervolle vermelding van de jury.

Het betekent een vliegende start voor Pauline van den Broeke I Can you imagine en Nancy Arkema I ontwerp + advies die de ruimtelijke strategie voor Lommerrijk samen indienden. De prijsvraag was een Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk van Architectuur Lokaal. Na de presentaties en prijsuitreiking van de winnaars ontvingen de eervolle vermeldingen ook complimenten en een mooie bos bloemen.

Natuurlijk zijn we allebei erg blij met het resultaat van een geslaagde eerste samenwerking. En het smaakt naar meer!

referentiebeeld Lommerrijk landgoed is watergoed Een verbeelding van de strategie (en dus geen ontwerp) 

"landgoed = water - goed" is een ruimtelijke strategie voor de (her)ontwikkeling van de landtong en horeca Lommerrijk in de Bergse Achterplas in Rotterdam. Het is een antwoord op de oproep van de exploitatiemaatschappij Lommerrijk om "te komen tot een voorstel voor een realistische en haalbare ruimtelijke strategie voor rendabele herontwikkeling van de locatie die voor alle partijen een meerwaarde oplevert". Dat was - zacht gezegd - een mooie uitdaging. Zeker omdat de dialoog tussen de bewoners en gemeente aan de ene kant en de exploitatiemaatschappij aan de andere kant al jaren moeizaam verloopt.   

In het juryrapport wordt onder andere gesproken over slimme vondsten zoals het verplaatsen van de tennisbaan en het ten volle benutten van het water als identiteitsdrager door een structuur van vlonders. 

Strategie

De herontwikkelingsstrategie van "landgoed = water-goed" is het vergroten van het bruikbare oppervlak door ook het water te benutten als gebruiksruimte. Dat kan door een structuur van houten vlonders te maken - zonder daarbij de zachte oevers te beschadigen of geweld aan te doen - en deze te vullen met diverse functies. De oeverlengte wordt enorm vergroot en de relatie tussen land en water wordt versterkt. Door, naast private waterwoningen, recreatie-exploitanten hierin een plek te geven ontstaat ook de door gemeente en bewoners gewenste publieke ruimte aan het water. De lage waardering van de bestaande bebouwing rechtvaardigt de sloop ervan en op deze plek kan een nieuw - maar minder dominant - gebouw ontwikkeld worden. Omdat de recreatieve waarde aan het eind van de landtong groter is, stellen we voor de tennisbaan en de horeca om te wisselen. Daarmee worden meerdere dilemma’s opgelost. De horeca wordt aantrekkelijker en het zicht op de plas vanaf de Straatweg verbetert omdat tennisbanen geen massief bouwvolume zijn, maar afgescheiden worden met transparante hekwerken. De lommerrijke landtong met kwalitatief hoogwaardige zachte oevers blijft intact en er wordt een publieke ruimte in de vorm van een structuur van vlonders toegevoegd die al gelang de lokale vraag en aanbod kan worden ingevuld voor recreatieve wensen. De Bergse Achterplas is een onderdeel van de waterstructuur van Rotterdam en staat in verbinding met de Rotte en de Kralingse plas. We kunnen ons goed voorstellen dat de aanlegmogelijkheden van de vlonder een kwaliteitsimpuls geeft aan de leefbaarheid van Rotterdam Noord.

Aanpak

Gelet op de beschikbare tijd hebben we voor het maken van deze strategie een beknopte analyse uitgevoerd en gekeken naar de waarden in het gebied. Daarnaast hebben we een aantal visies van Rotterdam geraadpleegd en de landtong in een bredere context geplaatst. Met deze inzichten zijn we gaan spelen en "landgoed = water-goed" is het resultaat. Om tot een goede en gedragen ruimtelijke invulling te komen zal volgens ons het participatieproces nu volle aandacht moeten krijgen. De ervaring leert dat ontwerpsessies met alle betrokkenen een goede manier is om vertrouwen te winnen en draagvlak te genereren. In deze visie hebben we enkel zicht gekregen op de weerstand van de betrokken partijen. De wensen van de omgeving en gemeenten hebben we gedestilleerd uit het bestemmingsplan Kern en Plassen.

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke de Ontwerptafel

Ik breng graag samen met jou je ideeën in beeld om te laten zien wat je bedoelt, zodat anderen het snappen.

Bel of mail:

pauline@canyouimagine.nl
06-20391946