ruimtelijk ontwerp en strategie

Atlas van de toekomst

24 nov, 2015

Pauline van den Broeke atlas van de toekomst deel 2In januari werd het door de KNAG tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte 2015 aangekondigd: de atlas van de toekomst. Aan leerlingen van middelbare scholen werd gevraagd een visie te geven op de toekomst van Nederland. En dat vanuit 4 verschillende perspectieven: de scenario’s zoals die in het vakjargon heten.

Ook de leerlingen van het Aloysius College deden mee onder leiding van Marijn de Smit, de aardrijkskunde docent. Ze had me gevraagd om feed back want Ruimtelijke Ordening en ver in de toekomst denken blijkt toch wel een bijzondere expertise.

Het was leuk om te zien welke gedachten de leerlingen hebben over de toekomst. Welke extrapolaties ze doen van trends die ze nu zien. En dan is het bijzonder dat kinderen andere trends zien en dat ze een extrapolatie daarvan anders uitwerken. Dat kan je naïviteit noemen. Maar het is eigenlijk gewoon een extra inzicht die je op interessante gedachten kan brengen. Op die manier moet deze atlas van de KNAG dan ook gebruikt worden als het Jaar van de Ruimte 2015 afsluit. Ruimtelijk Ordenaars van Nederland: gebruik de inzichten van deze leerlingen in Nederland om je eigen inzichten te verrijken. Het is het waard. 

Pauline van den Broeke atlas van de toekomst

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke de Ontwerptafel

Ik breng graag samen met jou je ideeën in beeld om te laten zien wat je bedoelt, zodat anderen het snappen.

Bel of mail:

pauline@canyouimagine.nl
06-20391946