ruimtelijk ontwerp en strategie
NM5A8300

Waar het werkelijk om draait

Anderen over Pauline

"Met het project Windenergie op Land heeft Pauline de toon gezet voor een nieuwe manier van beleid maken, die gebaseerd is op een degelijke ruimtelijke analyse en waarbij belangen van partijen serieus worden genomen. Windenergie op Land wordt inmiddels als voorbeeld genoemd van een voorbeeldig proces waarbij belangentegenstellingen werden overbrugd door dialoog. Pauline heeft in dit project partijen actief inbreng laten leveren en door open te staan voor nieuwe inzichten bewezen wat de kracht van ruimtelijke analyse en ontwerp is.

Zoals in de psychologie gesproken wordt over 'defining moments' die de levensloop van mensen bepalen, zo is Pauline voor mij een 'defining colleaque' die bepalend is geweest voor mijn beroepsopvatting en –uitoefening."

Anita Bijvoet, Sr. Ontwerper/beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Ruimtelijke Ontwikkeling -  (april 2014)


“Pauline is een kei in verbeelden van beleidsmatige teksten, is analytisch en creatief sterk, vol met energie, staat open voor discussies met beleidsmakers en is initiatiefvol om zaken zelf uit te zoeken en te verbeelden om zo beleidsmakers te inspireren. Daarmee slaat zij een brug tussen ontwerp en beleidsvorming. Het voor beleid aantrekkelijk maken om met ontwerpend onderzoek stappen te zetten en zaken te verkennen kan zij helder beargumenteren. Daarnaast maakt zij goede beleidsmatige teksten die de beelden te ondersteunen. Kortom, een aanwinst voor elk team dat werkt aan complexe beleidsprocessen!”

Zjèf Budé, Programmamanager Ministerie van Infrastructuur en Milieu -  (maart 2013)


“Pauline heb ik leren kennen en waarderen tijdens het gezamenlijk werk aan de ‘Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad’ waar ik vanuit de provincie Zuid-Holland betrokken was. De drie strategieën die de kern van het verhaal vormen zijn met haar kaarten niet alleen heel goed en eenvoudig uit te leggen, maar zijn ook in vruchtbare interactie met de tekst ontstaan. Een prima voorbeeld voor het samengaan van verbeelding en tekst tijdens een intensief en vernieuwend traject.”

Helmut Thoele, Sr. Stedenbouwkundige, Provincie Zuid-Holland -  (juni 2014)


"Ik was op bezoek bij Pauline in haar tijdelijke werkplek Badgast van de Satellietgroep. Pauline werkte daar aan de verbeelding van de verhalen van de Noordzee om het gebruik van de Noordzee in een positief daglicht te plaatsen. De werkplek straalde creativiteit en visie uit.

Het meest onder de indruk was ik van de expositie van kindertekeningen. Pauline heeft hen les gegeven over de Noordzee en zij tekenden over de gebruiksmogelijkheden van de Noordzee zoals zij die fantaseerden. Opvallend vond ik de inventiviteit en de detaillering die de kinderen tekenden. Wat ontzettend knap dat Pauline dit bij 10-11 jarigen weet los te maken! Waar een gewone tekening blijft hangen op het niveau van huisje, boompje, beestje, zag ik in detail hoe het (onder)waterleven op zee er uit kan zien. Zo mooi! Het is een gave zoals Pauline anderen kan inspireren om uit het standaard denken en -doen te stappen!

Door gebruik te maken van de verhalen van de huidige Noordzeegebruikers en door Haagse kinderen te onderwijzen en te inspireren over de Noordzee, bouwt Pauline in mijn ogen aan een soort van totaalconcept waar nieuwe gebruiksideeën over de Noordzee kunnen ontstaan en landen. Daarmee kun je bestuurders wegleiden uit de platte discussie over wel/niet windmolens op zee en inspireren tot een bredere visie."

Heleen van der Zee, Teamleider Rijksoverheid, voormalig onderwijzer basisonderwijs -  (juli 2014)