ruimtelijk ontwerp en strategie
Pauline van den Broeke Aloysius College 2014

Aloysius College

08 okt, 2015

Pauline van den Broeke Aloysius College 2015Sinds een jaar zet ik me vol gedrevenheid in voor het Aloysius College. Omdat ik het belangrijk vind. En omdat ik zie hoeveel die school waard is. Voor kinderen die elders geen kans krijgen omdat ze niet in het onderwijssysteem passen. Een onderwijssysteem dat overigens al meer dan een halve eeuw oud is en vrijwel niet geëvolueerd.

Helaas houdt het Aloysius College op te bestaan. De vraag waarom is al een gepasseerd station. Het behoud van deze unieke en waardevolle vorm van onderwijs was een volgende stap. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om te weten waar we het over hebben en wat de relatie is met de financieringsmogelijkheden vanuit passend onderwijs.

Gifted education en passend onderwijs

Het Aloysius College was een Begaafdheidsprofielschool. Dat houdt in dat de school leerlingen aanbiedt om gedifferentieerd eindexamen te doen. Bijvoorbeeld door een aantal vakken op MAVO niveau te volgen en een aantal vakken, waar de leerling in uitblinkt, op HAVO niveau. In de voorbereiding hierop kan de leerling gedifferentieerd onderwijs volgen. De docent staat dan niet voor de klas maar tussen de leerlingen in de rol van coach die het beste uit de leerling haalt. Voorwaarde is dan dat de docent de leerling goed kent en gedreven is om die weg samen met de leerling af te leggen. Dat kan door een doorlopend mentoraat. En natuurlijk met gedreven docenten. Het Aloysius College had ervaring hiermee opgedaan met het bijzondere onderwijs dat ze aanbood aan hoogbegaafde leerlingen: Gifted Education.

Deze afdeling op school is uniek in Nederland. Het is naar mijn idee dé manier om onderwijs te geven in deze tijd. Leerlingen zijn multifunctioneel, denken en werken top down en zijn visueler dan ooit. Hoogbegaafde leerlingen denken in verbanden. Op die manier wordt er ook les gegeven. Inzichten opdoen door verbanden te leggen tussen verschillende vakken. Dat zorgt ervoor dat je niet het trucje kent, maar dat je het snapt. En dat je daarmee zelf verder kan analyseren.

Pauline van den Broeke infographic GE onderwijs Aloysius CollegeDe afdeling Gifted Education zou worden overgenomen door het Zandvliet College. Om inzichtelijk te maken waar GE onderwijs over gaat is deze infographic gemaakt. En om daarmee ook een verband te leggen met de manieren om dit onderwijs te financieren uit de begroting van passend onderwijs. Helaas hebben de docenten van het Zandvliet College een te grote huiver om over te durven schakelen naar het onderwijs van de toekomst. Het is ook niet eenvoudig om een systeem te veranderen. Dat gaat in kleine stapjes en het Aloysius College heeft één van die stappen gezet. 

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke de Ontwerptafel

Ik breng graag samen met jou je ideeën in beeld om te laten zien wat je bedoelt, zodat anderen het snappen.

Bel of mail:

pauline@canyouimagine.nl
06-20391946