ruimtelijk ontwerp en strategie
pauline van den broeke pier scheveningen 3

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is een complex geheel waarin alles met alles te maken lijkt te hebben

en dat is ook zo

Inzicht in de opgave

Pauline van den Broeke pitch omgevingsvisie 3

De veranderende samenleving vraagt om een nieuwe dialoog in de ruimtelijke ordening. Inzicht in “waar het werkelijk om gaat” en dit samen met betrokkenen doen. Dat is de manier om draagvlak te creëren. Pauline verheldert de complexiteit door dit tijdens de dialoog met stakeholders te visualiseren. Hierdoor ontstaan oplossingen als het ware vanzelf omdat betrokken zelf het antwoord geven. Sleutelwoord daarbij is co-creatie.

Voedsel in het hart van de stad 

Pauline van den Broeke logo voedsel in het hart van de stad

Voedsel in het hart van de stad is een samenwerking met Liane Lankreijer en Eline Keus. Dit samenwerkingsverband werkt onder Lokaal voedsel Den Haag en streven naar het herstel van de verbinding tussen stad en platteland door de inzet van voedselproductie. We ondernemen verschillende initiatieven in Den Haag en omgeving en nationaal schaalniveau, in opdracht van het ministerie van EZ.

De Ontwerptafel 

de ontwerptafel versie 2

De Ontwerptafel is een kant en klare methode om de dialoog aan te gaan met de betrokkenen in een ruimtelijk proces. Dat kan gaan om de transformatieopgave van een boerenerf tot en met een visie over gezonde verstedelijking. We combineren ruimtelijk ontwerp met het structureren van inzichten in een mindmap. De Ontwerptafel is een samenwerking met Nancy Arkema.  

Een blog vol inspiratie

Copericusstraat gaat voor groen 2

Ontwerpend in gesprek 

 met de Copericusstraat De Coperiscusstraat is een smalle straat in de vooroorlogse ring van de stad Den Haag. Zo zijn er zoveel straten in Den Haag en in Nederland. De straat is versteend, de auto en het parkeren daarvan overheerst. De straat is zo smal dat de vuilniswagen er niet door heen kan. Er is...

lees verder.

Pauline van den Broeke DeBatmobiel Buijs Ballotstraat

Debatmobiel

Halverwege 2016 zagen twee DeBatmobielen het levenslicht in twee straten in Den Haag. Het markeert de start van een experiment. Het DeBatmobiel is een instrument om met de buurt in dialoog te gaan over het vergroenen van je wijk. De discussie aan te gaan over al die geparkeerde auto’s en waarom we niet meer opkijken...

lees verder.

Pauline van den Broeke huisvesting voor jongeren

Nieuw maximaal wonen

Een groeiende groep mensen in Nederland wordt over het hoofd gezien door woningbouwcorporaties en gemeenten. Een groep die bestaat uit alleenstaanden, jongeren, ouderen, studenten, statushouders en starters op de woningmarkt. Een heterogene groep mensen, die met elkaar gemeen hebben dat ze graag flexibeler willen wonen. Sommigen voeren aan dat ze bewuster om willen gaan met...

lees verder.

Blijvend geïnspireerd worden?

Pauline van den Broeke profielfoto 2

Mijn nieuwsbrief 
bevat inspirerende ideeën uit de dagelijkse praktijk